2 triky: jak vyříznout závit pomocí šroubu a utěsnit měděným drátem

Někdy je nutné obnovit nit v díře části těla, matici nebo ji dokonce rozřezat na ne příliš tvrdý kov. Když je po ruce vhodný kohoutek se západkou, není obtížné tyto operace provádět. Ale co když není potřeba kohoutek?

Vytvoření kohoutku z ocelového šroubu

Šroub nebude fungovat bez předběžné přípravy: rez a zejména třísky, mají vysoké abrazivní vlastnosti a bez úniku vyhladí nit a nakonec selže.

Naším úkolem je dát šroubu určitý druh kohoutku. Abychom toho dosáhli, upneme ji hlavou ve svěráku a na konci tyče zažehneme kovem tak, abychom vytvořili kužel na konci kužele, který zajistí hladký vstup do díry a jeho vyrovnání vzhledem k podélné ose.

Rovněž jsme lehce ustoupili od konce tyče pomocí okrajů pilníku nebo kotouče brusky, provedeme dvě nebo tři drážky pod úhlem k podélné ose tyče. Jsou nezbytné pro příjem, hromadění a odstraňování rzi a kovových třísek vzniklých během restaurování nebo navlékání.

Odborníci doporučují provést hloubku drážek přibližně 1, 5násobkem svislého profilu závitu. Nyní náš šroub získal základní formy skutečného kohoutku a je zcela připraven k práci.

Podívejme se na náš domácí nástroj v podnikání. Upevníme díl zlomeným vnitřním závitem nebo dokonce jen otvorem pro závit v části vyrobené z měkkého materiálu ve svěráku.

Opatrně zasuňte zkosenou část hřídele závrtného šroubu do otvoru, maximalizujte zarovnání nástroje a součásti a začněte opatrně otáčet hlavou šroubu klíčem.

První zatáčky jsou nejvíce odpovědné. Pokud necítíte úplný přístup nebo se šroub začne deformovat, musíte jej vypnout a začít znovu, odstraňovat vytvořené třísky a přidávat trochu víc tuku.

Jakmile dojde k úplnému přiblížení, šroub může být intenzivně zašroubován výměnou otevřeného koncového klíče za hlavu za knoflík. Abychom vytvořili plnohodnotný závitový profil, několikrát jsme otočili a odšroubovali náš domácí kohoutek přes celé vlákno.

Vlastní závitník zcela vytáhněte, vytvořte vstupní hranu na okraji souboru a pomocí standardního šroubu zkontrolujte kvalitu vyříznutého nebo obnoveného závitu. Podle všech indikací se vlákno ukázalo jako vynikající.

Jak spolehlivě utěsnit hlavní závit měděným drátem

Obvykle se pro tyto účely používají malé závity, ale pokud používáte měděný drát, je možné zajistit těsnost standardního závitového spojení.

Chcete-li to provést, odstraňte plastovou izolaci z měděného jádra odstraňovačem a odřízněte požadovanou délku.

Měděný drát navíjíme na tyč s tyčinkou přímo pod její hlavou a několikrát točíme.

Vyjměte vytvořený měděný kroužek ze šroubu a položte jej koaxiálně na závitový otvor.

Šroub zašroubujeme do díry na horní straně improvizovaného měděného prstence nejprve silou jedné ruky a potom pevně utáhněte klíčem, dokud se nezastaví.

Kvalitu utěsnění závitu kontrolujeme bezpečným upevněním součásti šroubem a měděným drátěným těsněním k upevnění zdroje vysokého tlaku.

Postupně zvyšujte tlak a zvyšte jej na 110 psi nebo 750 kP, což je přibližně rovno 7, 5 kg / cm2.

Vidíme, že závitové spojení klidně udržuje tento tlak, protože manometr nespadá.

Na šroubový spoj aplikujeme mýdlové řešení a znovu se ujistěte, že je spoj těsný, protože mýdlové bubliny nejsou vidět.