Jak vyřešit problémy s prací prášek na pračce

Všichni majitelé praček si všimli, že v průběhu času část prášku zůstává ve speciální komoře a není úplně smytá. To má nepříznivý vliv na kvalitu praní - doporučené množství pracích prostředků je sníženo. Současně vyvstává další problém - doba potřebná k naplnění pračky vodou se výrazně zvyšuje. Příčinu můžete najít a odstranit během několika minut.

Co by mělo být připraveno

Nejsou potřeba žádné speciální nástroje, pouze kleště, starý zubní kartáček a touha opravit pračku samy o sobě.

Řešení problémů

Po promytí otevřete zásobník na prášek. Pokud jsou ve spodní části zbytky - je čas na opravu jednotky.

Chcete-li to zkontrolovat, zapněte pračku s vyjmutým podnosem a podívejte se, kolik vody je dodáno pro proplachování.

Mějte na paměti, že během této zkoušky se na podlahu vylije hodně vody, připravte se na její čištění.

Zavřete kohoutek pro přívod vody do stroje, odšroubujte hadici, je namontován na zadní stěně k výstupu z potrubí.

Plastová matice, odšroubovaná rukou.

Odšroubujte jej a vyjměte filtr. Postupem času je to kyselé, musíte si to s kleštěmi, nemusíte dělat velké úsilí, plastové pouzdro to nevydrží.

Přitáhněte ji k sobě a neustále rotujte různými směry.

Vyčistěte obrazovku od nečistot a vložte filtr na své předchozí místo.

Našroubujte pružnou hadici. Zvolte polohu hadice tak, aby se snadno připojila k vodovodnímu kohoutku bez ostrých ohybů. Nezáleží na tom, na který směr se v tomto okamžiku zaměřuje, nedojde k žádnému nezávislému plnění stroje. Ventil uzavírá vodu, zařízení se během mytí otevírá pouze ze signálu z ovládacího panelu mycí jednotky.

Druhý filtr je nainstalován na opačném konci hadice, odšroubujte jej a očistěte pletivo. Shromážděte všechna připojení a zkontrolujte funkčnost stroje. Voda by měla být přiváděna do oddílu pod vysokým tlakem a čisticí prostředek zcela propláchněte do nádrže.

Po vyčištění všech filtrů zkontrolujeme postup: vložte prášek do podnosu a zapněte pračku.

Vše je pravidelně odplavováno.

Tlak vody je dobrý.

Závěr

Vysoký odpor vody v hadicích významně zvyšuje zatížení čerpadla, což vede k jeho zrychlenému selhání, což je již nákladná a komplikovaná oprava. Nenechte se línit, abyste pravidelně kontrolovali filtry, předcházeli jejich poškození a předcházeli jim.

Bude také užitečné vyčistit vaše provzdušňovače faucetů současně.