Jak jednoduše odstranit pevné usazeniny z vypouštěcí nádrže

V mnoha regionech voda nesplňuje požadavky na vodovodní zařízení - příliš tvrdá. V průběhu času vápníkové soli ztvrdnou a jsou ukládány na vnitřních površích vypouštěcí nádrže, což nejen kazí její vzhled, ale také narušuje funkčnost. Na těsně přiléhajících plochách vypouštěcího ventilu se objevují také usazeniny - netěsnosti. V městských podmínkách roste spotřeba vody a ve venkovských oblastech je kapacita sběru odpadních vod přetečena. Důsledky jsou v obou případech velmi nepříjemné. Výměna nádrže za novou je obtížná a nákladná a použití běžných metod k vyřešení problému je velmi obtížné. Existuje jednoduchý a velmi účinný způsob odstraňování usazenin a úplného obnovení vypouštěcí nádrže do stavu z výroby.

Co se připravit

Než začnete, musíte si koupit pytel kyseliny citronové, houbu na mytí nádobí s abrazivní vrstvou a mýdlem nebo tekutým detergentem. K přípravě kompozice je nutný kontejner, pro ochranu rukou použijte gumové rukavice.

Čisticí technologie

Do nádoby nalijte asi 3-4 litry teplé vody. Nejprve můžete nalít 2–2, 5 litru chladu a zředit ho horkým z kotle. Po zředění by měla být teplota přibližně 50-60 stupňů Celsia.

Přidejte 150 g. kyseliny citronové a důkladně promíchejte, dokud se úplně nerozpustí.

Nalijte směs do nádrže, zavřete víkem a nechte ji nejméně tři hodiny.

Po uplynutí této doby sejměte kryt a vypusťte vodu. Nezapomeňte vypnout přívod vody. Vypněte svorku páky pohonu ventilu a vyjměte ji.

Vyjměte ventil a plovák z nádrže. Pečlivě rozebírejte, součásti a klipy jsou plastové, postupem času ztrácejí svoji tažnost a stávají se křehkými.

Odstraňte sediment ze dna. Uvidíte, že metoda fungovala velmi efektivně, vápník se nejen změkčil, ale také se změnil na jemný písek.

Pomocí mýdla a vodní houby důkladně vyčistěte všechny povrchy vypouštěcí nádrže, odstraňte usazeniny rzi, zbytky vápníku a nečistoty. Zvláštní pozornost věnujte obtížně přístupným místům: technologickým drážkám, kulatým povrchům atd. Během čištění nalijte do nádrže několikrát vodu, aby se vypláchly nečistoty. Nezapomeňte dobře vyčistit armatury.

Znovu nainstalujte všechny části nádrže: nejprve vypouštěcí ventil, zkontrolujte správnou polohu. Během provozu nepoškozujte silikonové těsnění.

Poté zablokujte pohonnou páku ventilu a upravte její polohu. Umístěte plovák a připevněte jej kolíkem. Zapněte přívod vody a několikrát zkontrolujte funkčnost prvků.

Všechno je normální - uzavřete víčko nádrže a pokračujte v používání vypouštěcího systému.

Závěr

Kyselina citronová dokonale koroduje pevné usazeniny a nemá nepříznivý vliv na plastové, gumové a silikonové části. To vám umožní použít k čištění usazenin na všech vodovodních armaturách. Pokud jsou kontaminanty velmi staré, budete muset zvýšit expoziční čas a staré řešení několikrát změnit za nové. Výsledek však vždy splní očekávání.