Rybí kost

V případě potřeby lze vyrobit velmi krásný vánoční stromeček. A je nepravděpodobné, že někdo jiný bude mít jeden. Toto zařízení můžete někomu poskytnout. Princip vánočního stromu je poměrně jednoduchý.

Nepřinesu vám desky, obvody, mikroprocesorový firmware, protože věřím, že tento návrh je pro opakování komplikovaný. Jednoduše to však můžete udělat bez připojení LED diod k napájení pomocí rezistoru. Samozřejmě můžete obejít bez desky a pájet rám z měděného drátu o průměru více než 1 mm. Obecně přemýšlejte sami.

Představím vám princip fungování: LED diody s mikrokontrolérem jsou namontovány na desce. Mikrokontrolér slouží k plynulému přepínání LED mezi řadami a ke snížení útlumu během přestávky. Obecně platí, jak programujete ... Celá věc je spojena s napájením - baterií typu „Krona“.

Dále jsou všechny tyto pomůcky jakýmkoli vhodným způsobem připojeny k pohyblivé části 120 mm chladiče z počítače.

Zapněte napájení na desce, připojte napětí k chladiči. Obdivujeme vánoční stromeček, který jsme sami vytvořili!